St. Joseph's Church

St. Joseph's Church

Mass Schedule

  • Sunday: 8:00 am St. Paul's
  • Sunday: 11:00 am St. Joseph's
  • Saturday: 4:00 pm (Vigil Mass) St. Joseph's

Sacrament of Reconciliation

  • Saturday: 3:30 pm St. Joseph's